Requiem:Reichskinder

Requiem: Reichskinder je larpová hra pro 31 hráčů od sdružení Rolling. Inspiruje se složitým obdobím česko-německých vztahů těsně po druhé světové válce, které zpracovává formou atmosférického thrilleru z prostředí ústavu pro problematickou mládež. Requiem:Reichskinder se odehrává přibližně v druhé polovině roku 1945, hra však není a ani se nepokouší být historická. Hráči mají možnost prožít hru buď v kůži česko-německé mládeže, držené v československém převýchovném ústavu, či naopak v rolích personálu tohoto ústavu. Velkými tématy hry jsou osobní integrita, národní hodnoty, válečná traumata a rozostředí mezi realitou a psychotropními stavy. Cílem je vyprávění příběhů viny, trestu a vykoupení. V roce 2024 uvedeme hru třikrát, v termínech 11. - 14.4. (CZ), 18. - 21.4. (ENG) a 25. - 28.4. (CZ). Hra je uváděna v bývalé vojenské nemocnici v Terezíně. S tímto závažným faktem se snažíme pracovat s maximální možnou pietou, jedním z vedlejších cílů projektu je i udržování a zpřístupňování doposud spíš zapomenutého a zanedbaného areálu. Hra trvá vždy od čtvrtečního večera do nedělního rána (noc ze soboty na neděli je věnována zpětné vazbě a zábavě). ​

Přihlašování na běhy 2024 bylo ukončeno, je možné hlásit se jako náhradník

Souhrnné informace o projektu jsou zpracované v novém DESIGN DOKUMENTU, který doporučujeme k přečtení.

designdoc_banner

 

Základní fakta o hře

Přestože většina hráčů bude ztvárňovat mládež čerstvě dospělého věku, larp je vhodný pro hráče všech věkových kategorií a určený pouze pro starší 18 let. Hra není přístupná pro těhotné. Naopak díky pohybu na omezeném prostoru hra může být přístupná lidem s různým fyzickým znevýhodněním. Pokud se chcete na hru přihlásit a máte nějakou formu fyzického znevýhodnění, ozvěte se nám prosím na mail a rádi s vámi probereme, jak moc hru dovedeme udělat přístupnější k vašim potřebám. 

Hra probíhá v areálu staré vojenské nemocnice v Terezíně, ve kterém je zároveň zajištěno ubytování.

Veškeré jídlo, kostýmy a rekvizity jsou poskytovány ze strany pořadatelů.

Samotná hra probíhá od začátku do konce bez přerušení, její součástí je i doba spánku.

Hra pracuje s nestandardním spánkovým režimem (během hry se spí celkem osm hodin, které jsou ale rozdělené na dva čtyřhodinové úseky).

Ve hře se mohou objevit různé formy nátlaku, avšak hra NENÍ o simulaci co nejvíce utiskujícího prostředí. Určité nepohodlí je pouze herní nástroj.

Hra cíleně pracuje s rozostřením reality a nabízí více rovin možné interpretace.

O HŘE

Requiem: Reichskinder dává možnost vyzkoušet si pobyt v deprimujícím prostředí převýchovného ústavu pro mládež a zároveň prožít osobní příběh vykořenění, hledání vlastní identity a vyrovnávání se s vlastní minulostí. Naším cílem je přiblížit složité osudy lidí v šedé zóně mezi českou a německou národností - mladých lidí, kterým válka změnila život a jejichž útrapy s ní neskončily, ale teprve skutečně začaly. Hráči se mohou stát také zaměstnanci ústavu, Čechoslováky, kteří častokrát pocítili válku na vlastní kůži a musí k chovancům v ústavu zaujmout nějaký postoj.

Soustředíme se na temnou, atmosférickou hru nabízející intenzivní prožitek a silný příběh, jehož budování je především v rukou hráčů. Naším cílem NENÍ autentická rekonstrukce dobových reálií ani tehdejších výchovných praktik.

Útrapy a přísný režim převýchovného ústavu jsou atmosférickým nástrojem tvořícím společný rámec jednotlivých osudů postav. Cílem není fyzické trápení hráčů a testování jejich možností a hranic. Zároveň je vhodné zdůraznit, že hra cíleně pracuje s psychickou deprivací, nátlakem a omezováním svobody. Hra také vědomě operuje s rozostřením společné objektivní reality postav a řadou nástrojů, které umožňují hráčům lépe vyprávět svůj příběh.

Psychická deprivace, nátlak, omezování svobody, ale ani naše narativní nástroje (viz Skupinové divadlo, Terapeutické procedury atd.) nejsou ve hře cílem. Naším cílem je silný příběh a všechny tyto metody mu musí sloužit. Hra je zasazena do roku 1945, ale je pouze volně inspirována některými tehdejšími skutečnými událostmi a nejedná se o historickou rekonstrukci. Dobová fakta používáme výběrově a naším záměrem je vyprávět příběhy lidí, nikoli předvádět obraz doby. Zároveň jsou všechny postavy příběhů fiktivní, jejich zápletky jen volně parafrázují osudy skutečných dětí své doby a jsou často podané ve zhuštěné, do krajnosti dovedené formě. Také v zájmu soustředění na hlavní témata hry některá jiná naopak upozaďujeme - mezi témata hry nepatří například náboženství.

Příprava před hrou

Hra chovanců a zřízenců nevyžaduje intenzivní přípravu ze strany hráčů, stačí přijet a hrát. U rolí terapeutů je herních materiálů o něco více. Není potřeba rozsáhlé studium dobové problematiky, základní přehled získáte ze svých herních materiálů a doporučených filmů. Každý účastník dostane již kompletní postavu s propracovanou minulostí, charakterem a vlastními zápletkami, jejíž kartu obdrží v předstihu před hrou. Kostýmy jsou taktéž poskytnuty z naší strany. Účastníci potřebují pouze vlastní obuv, teplé vrstvy pod kostým, v případě chovanců ještě jednoduchý cvičební úbor.

Herní styl

Příběhy postav se odehrávají v budově převýchovného ústavu, který reprezentuje vojenská nemocnice v Terezíně. Výrazným atmosférickým prvkem hry je přísná disciplína chovanců a důsledné dodržování jejich pravidelného denního režimu. Čas hry je rozdělen do několika celků, které mají jasně vymezený časový rozpis pro bloky činností, odpočinku, terapií i spánku. Chovanci docházejí na sezení s terapeuty, podstupují dramaterapii a v případě potřeby i různé další, drastičtější terapeutické procedury. Ve hře je důležitý prvek opakování, kdy se příběhy postav posouvají a vyvíjejí opakováním činností zdánlivě stejných, avšak postupně se někam posouvajících či zasazených do nových rámců. Možné rozostření orientace v čase a pocit lehké spánkové deprivace jsou přiznanými prvky hry. Stejně tak to, že od začátku znáte rámcově celý rozvrh hry a jako hráči budete i vědět, kdy přibližně budete činit která zásadní rozhodnutí, a příběh své postavy jim můžete uzpůsobovat. Prostředí hry je často bizarní, vizuálně znepokojivé a používá různé hudební a světelné efekty.

Hra je dotýkací, což znamená, že lehčí formy intimity a násilí se hrají zcela doopravdy, 1:1 se skutečností - objetí je objetí, polibek je polibek, strkanice je strkanice. Zároveň má každý hráč možnost v průběhu workshopů před hrou stanovit svůj limit - hranici, za kterou v násilnostech a intimitě nechce při hře zacházet - a ostatní tento limit respektují.

Rozvrh hry

Hra trvá kolem 24 hodin a je rozdělena do tří bloků, kdy každý reprezentuje jeden skutečný den. Každý den je pak přesně členěn a má jasně danou náplň. Pro snazší orientaci má každá postava svůj osobní rozvrh ne nepodobný školnímu, který přesně určuje aktivity, kterým se má postava věnovat. Tyto časové rozvrhy mají pevně daný smysl a jsou vyladěné tak, aby co nejvíce sloužily hře. Osobní rozvrhy nejsou ve hře proto, aby hráče utiskovaly, naopak jim slouží - tím, že jim zlepšují možnosti rozvržení hry, vytvářejí zajímavé situace a prozrazují jim dopředu, kdy nastanou některé zlomové momenty jejich příběhů. Chovancům je také poskytnut vždy určitý volný čas, ve kterém se mohou volně pohybovat po ústavu a řešit vlastní agendu.

Střídání aktivit a celých bloků nám umožňuje dostat do časově omezené hry dostatek podnětů a technicky připravit všechny potřebné procedury a efekty. Zároveň věříme, že vám poskytne rámec, který naplníte svým hraním.

Terapeutické divadlo

Dramaterapie neboli terapeutické divadlo je mechanismem, pomocí kterého mohou hráči znázorňovat postoje svých postav k traumatickým událostem z jejich minulosti. Zároveň jsou nástrojem, pomocí kterého mohou vyjadřovat své vztahy, posouvat minulost a hledat reinterpretace – a také kýženou cestu k zatracení nebo smíření. Každý chovanec patří přesně do jednoho divadla, které znázorňuje nějakou zásadně traumatickou scénu ze společné minulosti postav. Dramaterapie v rámci určené skupiny chovanců probíhá opakovaně a liší se podle toho, jak se interpretace událostí postavám postupně vyvíjí a mění. Jedná se o jeden ze stěžejních mechanismů hry, který hráčům umožňuje navenek odehrávat vývoj své postavy a jejích hlavních témat. Zároveň tak mají zcela ve svých rukou možnost vytvářet zásadní zvraty ve vztazích s ostatními, tvořit nové konflikty a chvíle odpuštění - či stavět svoji kýženou cestu k smíření nebo zatracení.

Zjednodušeně: co chovanci odehrají na své dramaterapii, to se dříve skutečně stalo.

Postavy v Requiem: Reichskinder

Postavy ve hře lze rozdělit do tří hlavní skupin dle náplně a stylu hry.

Chovanci (23)

Největší skupinou jsou chovanci. Hráči těchto postav představují česko-německou mládež drženou v ústavu za účelem nápravy a vštípení vhodných československých hodnot. Čeká je proto přísný režim, pravidelné terapie a určitý nátlak ze strany autorit ústavu. Jejich hra je to, co považujeme za základní zkušenost Requiem: Reichskinder. Hrají hru o vině, trestu, odpuštění a zatracení.

Jejich hra je postavená na třech pilířích: společné minulosti a její konfrontaci, současných napjatých vztazích a krátkodobých cílech v rámci ústavu a na interakcích se zvláštními přáteli, bytostmi, které dospělí nevidí. Všechny postavy jsou v mladším dospělém věku a mají za sebou nějakou minulost a někteří i před sebou nějakou budoucnost: hra není o dětech.

 

Vychovatelé (5)

Další skupinu tvoří vychovatelé. Zřízenci a sestry, kteří se o chovance starají a zároveň odehrávají vlastní příběhy. Hráči těchto postav dohlížejí na dodržování režimu ústavu, organizují dramaterapie a s chovanci interagují z pozice výkonné autority. Hráče těchto postav čeká mnoho zodpovědnosti, trochu pátrání a vyhrocené vzájemné vztahy. Na hráče těchto postav nedoléhá tolik nátlaku z pozice síly či fyzického nepohodlí, ale na druhou stranu na ně přímo dopadá zodpovědnost za druhé, a mohou tak prožívat jistou míru stresu. Zřízenci také nejsou vůči chovancům vždy nutně v nepřátelské pozici – jejich vztahy k jednotlivým chovancům jsou velmi různorodé a během hry se vyvíjí. Zřízenci tak odkrývají příběhy, poznávají, pokouší se některé chovance zachraňovat – a také se někdy mstí, trestají či úmyslně trápí.

 

Terapeuti (3)

Poslední a velmi malou skupinu tvoří terapeuti. Vedou terapeutická sezení s jednotlivými chovanci, vedou jejich osobní složky a rozhodují o terapiích a procedurách, které chovanci budou muset podstoupit. Hru terapeutů tvoří z velké většiny rozhovory s chovanci a jejich psychoanalýza. Terapeuti budou přesně tři a jejich hra je zcela specifická a odlišná od ostatních, proto má jejich přihlašování trochu jiný průběh - byť úvodní zájem být terapeut projevíte ve stejném dotazníku jako ostatní.

Role terapeutů nabízí nulovou akčnost a náplň velmi stereotypní: terapeuty čekají neustálá kola rozhovorů, při kterých se snaží lépe poznat své klienty: nebo naopak jim prozrazují věci, které si o sobě sami klienti už ani neuvědomují. Terapeuti mají nad chovanci zvláštní moc. Nejenom, že volí terapeutické procedury a hodnotí národní nadšení a další vlastnosti jednotlivých chovanců, ale v rámci nastavení hry mají i velmi často šanci určit, co se vlastně kterému chovanci v minulosti stalo či co spáchal. Role terapeutů jsou pak vhodné pro ty, kteří chtějí vyprávět a dotvářet cizí příběhy zvláštní formou a pro ty, kteří touží rozhodovat o osudech jiných. Naopak se žádným přímým způsobem nepotkají se zvláštními přáteli chovanců.

 

Registrace

REGISTRACE PRO BĚHY 2024 byla ukončena.

Přihlašovací formulář pro náradhníky zde

KDY?

15. běh - 11. - 14.4. 2024

(na tomto běhu se bude během hry fotit - viz informace o fotografování v sekci Fotky.)

16. běh (ENG) - 18. - 21.4. 2024

(na tomto běhu se bude během hry fotit - viz informace o fotografování v sekci Fotky.)

17. běh - 25. - 28.4. 2024

(na tomto běhu se bude během hry fotit - viz informace o fotografování v sekci Fotky.)

 

Přihlašování na hru probíhá vždy v časových blocích, ve kterých mají všechny odeslané přihlášky pro nás stejnou hodnotu. V případě zájmu většího, než je počet míst na hře, rozhodujeme losováním. Nevylosovaní účastnící pak mohou zaujmout místa náhradníků, kteří jsou jako první osloveni v případě, že někdo svoji účast zruší.

ZA KOLIK?

Jednotná cena českých běhů hry je stanovena na 2750 Kč. K ceně je nutné přidat vratnou kauci 250 Kč, kterou vám rádi vrátíme, když nám pomůžete s poherním úklidem. Můžete se samozřejmě také rozhodnout odjet dřív i bez pomoci, pak použijeme peníze z vaší kauce na zaplacení více pomocníků na úklid. Mezinárodních pak 210EUR. V této ceně je zahrnuta hra, ubytování, kostým a jídlo od čtvrtečního večera do nedělního rána.
Pokud by pro vás byla cena z nějakého důvodu příliš vysoká a přesto se chcete hry zúčastnit, napište nám na mail, určitě něco vymyslíme.

 

STORNO PODMÍNKY

Po termínu zaplacení je storno poplatek 10% uhrazeného účastnického poplatku. Při odhlášení měsíc před hrou je storno poplatek 50% uhrazeného účastnického poplatku, při stornu 14 dní před hrou 100% uhrazeného účastnického poplatku.

Pokud je na odhlášené místo nalezen platící účástník, lze vrátit i částku převyšující storno poplatek, maximálné však do výše 90% uhrazeného úč. poplatku. Při stornu 50% se jedná o částku uhrazenou novým účastníkem, která převšuje 50% uhrazeného poplatku původním účastníkem (do výše 90% uhrazeného účastnického poplatku). Při stornu 100% se jedná o částku uhrazenou novým účastníkem (do výše 90% uhrazeného účastnického poplatku). 

 

Po prvních uvedeních jsme se z více důvodů rozhodli omezit fotografie na hře. Z ohlasů hráčů víme, že i při maximální citlivosti fotografa může jeho přítomnost při některých scénách rušit a kazit hráčům maximální prožitek.

V tomto proto proběhne jediný rozdíl mezi uváděnými běhy. Na všech vyhotovíme jednoduché portréty před hrou. Fotit v průběhu hry se ale bude pouze na bězích tak jasně označených. I tak pak ale všechny fotografie budou muset projít schválením jak autorů hry, tak všech hráčů.

Fotografie z pocházejí z betatestu hry a fotil je Viper. Celé album najdete ZDE. Pro další fotografie klikněte na odkaz: 4.běh (hra) ; 5.běh (portréty).

 

 

Kontaktní informace

Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her; Fučíkova 283, 411 55 Terezín, IČ: 02296802, Bankovní spojení: 23000500209/2010; Vedený ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. L 8720

Informace o zpracování osobních údajů

©2016 | Design by JM Creative Branding | Code by Adášek